Năm 2021 chạy xe lạng lách đánh võng phạt từ 10-12 triệu tước bằng lái từ 2-4 tháng

lạng lách đánh võng

Lạng lách đánh võng năm 2021 có thể phạt từ 10-12 triệu tước bằng tái từ 2 – 4 tháng

Đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Nếu tái phạm thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

Trường hợp người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô lạng lách đánh võng mà “không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ” hoặc “gây tai nạn giao thông” thì sẽ bị phạt tiền từ 18.000.000 – 20.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 03 – 05 tháng.

Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

lạng lách đánh võng

Các mức phạt sẽ tăng thêm đối với hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. Theo đó, trường hợp này mức phạt tiền sẽ từ 10.000.000 – 14.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra, người nào tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu phương tiện.

Bên cạnh đó, không chỉ người điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng bị xử phạt mà những người tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng cũng bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

*—- Bantinthanhpho cập nhật tin tức 24/7 —-*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *